Факультет підготовки офіцерів запасу

dekanДекан факультету підготовки офіцерів запасу, кандидат педагогічних наук, доцент, полковник запасу
ПОДТЕРГЕРА
Євген Миколайович 

            Факультет створено у червні 2002 року у складі Одеського інституту Сухопутних військ.

У 2007 році, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2006р. № 1254 “Про реорганізацію Одеського інституту Сухопутних військ“, факультет увійшов до складу Військового інституту Одеського національного політехнічного університету.

           У 2011 році, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №286 “Про реорганізацію Військового інституту Одеського національного політехнічного університету у Військову академію (м. Одеса)”, факультет увійшов до складу Військової академії.

       За15 років існування факультету військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу пройшли понад 7500 громадян України.

 

Метою військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу є:

 • - забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, а також, правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов'язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві;
 • - забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.
 • Головними завданнями факультету є:

  • - виконання державного замовлення на підготовку офіцерів запасу на контрактних умовах з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик;
  • - реалізація Концепції освітньої діяльності Військової академії (м. Одеса) з підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу з метою раціонального використання науково-педагогічного потенціалу та навчально-матеріальної бази кафедр академії, матеріальних та фінансових ресурсів, з урахуванням багаторічного досвіду кафедр академії у підготовці військових фахівців з числа курсантів;
  • - проведення навчальних занять на високому науковому та методичному рівні;
  • - забезпечення статутного порядку та безумовне виконання громадянами України, які проходять військову підготовку, Статутів ЗС України, директив, вказівок Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України;
  • - впровадження виховання патріотизму, пропаганда національної культури і духовності, утвердження української мови, формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів запасу;
  • - формування практичних умінь та навичок військових фахівців згідно з сучасними вимогами командувача Сухопутних військ Збройних Сил України та замовників на підготовку фахівців.

 

01

02

 
Реквізити для оплати навчання на кафедрі військової підготовки
громадянами України, які зараховані у 2018 навчальному році

Банк ДКСУ у м. Київ                                          МФО 820172

Отримувач: Військова академія (м. Одеса)

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10

ЄДРПОУ 24983020

р/р 31252286102851 – за навчання - 4246 грн.

р/р 31254292202851 – за комунальні послуги – 254 грн.

на факультеті ПОЗ у семестрі ______2018навчального року

 

Комплект документів для вступу

1. Влаштування ВС (завантажити. doc)

2. Заява для студентів на імя декана свого ВНЗ (завантажити. doc)

3. Зразок списку з ВНЗ (завантажити. doc)

4.  АЛГОРИТМ ДІЙ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (завантажити. doc)

5. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2018 (завантажити. doc)

6. Розклад складання вступних випробувань (завантажити .xls)

7. Ст.11 Закон про військову службу (завантажити. doc)

8. ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ! (завантажити. doc)

 

03

 04 

 


 


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі